Privatlivspolitik

Erhvervsjuridisk Retshjælp er dataansvarlig for de oplysninger, du har sendt til os i forbindelse med din henvendelse og i efterfølgende korrespondance.

Det skal bemærkes, at Erhvervsjuridisk Retshjælps medarbejdere efter retspraksis (Ugeskrift for Retsvæsen, 1990.413.ØLK) anses for at have samme tavshedspligt som advokater i civile sager og forsvarere i straffesager, og derfor kun efter rettens bestemmelse kan afkræves oplysninger om det, der er kommet til vort kendskab under sagens behandling.

Typer af personoplysninger, der behandles

For at behandle din sag kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger om dig. Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler almindelige personoplysninger, som kontaktoplysninger, korrespondance, dokumenter og billeder.

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at yde juridisk bistand til dig, når du henvender dig til os.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler dine almindelige personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f.

Erhvervsjuridisk Retshjælps interesse i behandlingen af dine personoplysninger består i at kunne yde juridisk bistand til dig i forbindelse med din henvendelse.

Videregivelse af dine oplysninger

Erhvervsjuridisk Retshjælp videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe personoplysningerne er nødvendige til at opfylde formålet med behandlingen af dine formål, samt så længe relevant lovgivning foreskriver, at vi behandler dine personoplysninger.

Vi sletter som alt overvejende hovedregel dine personoplysninger 6 måneder efter din sidste korrespondance med Erhvervsjuridisk Retshjælp.

Dine rettigheder

Du har ret til, i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser herom, at anmode om:

  • indsigt i de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler om dig,
  • berigtigelse af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,
  • sletning af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,
  • begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,
  • dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig).

Du har yderligere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har endvidere til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

 

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@ejrh.dk eller ringe til os på telefon 29 73 32 21 i tidsrummet tirsdage kl. 17.00-19:30.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.