Privatlivspolitik

For at kunne behandle din sag kan det være nødvendigt
  • at gennemgå og modtage personlige oplysninger og til dels

  • at opbevare, enten fysisk og/eller i elektronisk form, korrespondance, dokumenter, billeder og andet sagsmateriale, der indeholder personlige oplysninger, ligesom det kan være nødvendigt

  • at videregive personlige oplysninger, herunder efter omstændighederne også følsomme oplysninger (f.eks. oplysning om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger). Det skal dog bemærkes, at Erhvervsjuridisk Retshjælps medarbejdere efter retspraksis (Ugeskrift for Retsvæsen, 1990.413.ØLK) anses for at have samme tavshedspligt som advokater i civile sager og forsvarere i straffesager, og derfor kun efter rettens bestemmelse kan afkræves oplysninger om det, der er kommet til vort kendskab under sagens behandling.

Dine rettigheder

Du har ret til, i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser herom, at anmode om

  • indsigt i de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • berigtigelse af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • sletning af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig).

Du har endvidere til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.