Privatlivspolitik

Erhvervsjuridisk Retshjælp er dataansvarlig for de oplysninger, du har sendt til os i forbindelse med din henvendelse og i efterfølgende korrespondance. Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@ejrh.dk.

For at kunne behandle din sag kan det være nødvendigt

  • at gennemgå og modtage personlige oplysninger,

  • at opbevare, enten fysisk og/eller i elektronisk form, korrespondance, dokumenter, billeder og andet sagsmateriale, der indeholder personlige oplysninger.

Det skal bemærkes, at Erhvervsjuridisk Retshjælps medarbejdere efter retspraksis (Ugeskrift for Retsvæsen, 1990.413.ØLK) anses for at have samme tavshedspligt som advokater i civile sager og forsvarere i straffesager, og derfor kun efter rettens bestemmelse kan afkræves oplysninger om det, der er kommet til vort kendskab under sagens behandling.

Typer af personoplysninger der behandles

Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler almindelige personoplysninger, som kontaktoplysninger, korrespondance, dokumenter og billeder.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at svare på din henvendelse.

Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine rettigheder

Du har ret til, i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser herom, at anmode om

  • indsigt i de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • berigtigelse af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • sletning af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig,

  • dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, Erhvervsjuridisk Retshjælp behandler vedrørende dig).

Du har yderligere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har endvidere til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.