Overvejer du at ansætte? Hvad skal du være opmærksom på når din virksomhed...

Når din virksomhed oplever vækst, kan I stå i den situation, at I skal til at ansætte jeres første medarbejder, hvilket kan give anledning til en masse forskellige spørgsmål.

Vi vil forsøge at tage jer igennem nogle af de vigtigste emner, I som arbejdsgivere kan blive stillet overfor i forbindelse med en ansættelse.

Ansættelse

Når I har fundet den perfekte kandidat til jeres stilling, opstår spørgsmålet om, hvordan medarbejderen skal ansættes og hvilken ansættelseskontrakt, medarbejderen skal have.

Helt grundlæggende vil det altid være en god ide at give medarbejderen en ansættelseskontrakt, da dette nedbringer risikoen for, at tvister omkring ansættelsesforholdet opstår.

Krav til ansættelseskontrakten

 

Henvisning til ansættelsesbevisloven: §§ 1 og 2

Du skal være opmærksom på, at medarbejderen har krav på at få udleveret en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen forventes at være ansat i mere end en måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Der er krav til at ansættelseskontrakten skal indeholde følgende:

 

 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse
 6. Medarbejderens ret til ferie, herunder løn under ferie
 7. Opsigelsesvarsler
 8. Løn
 9. Arbejdstid
 10. Eventuel overenskomst

Funktionær/ikke-funktionær

Noget I skal tage stilling til, når kontrakten skal udformes, er, hvorvidt medarbejderen er  funktionær eller ej. Funktionærstatus har indflydelse på medarbejderens ret til løn under sygdom, ferie og barsel samt opsigelsesvarsler mm.

Funktionærstatus

 

Henvisning til funktionærloven: § 1

Som arbejdsgiver kan I ikke alene bestemme, hvorvidt medarbejderen er funktionær eller ej og dermed, hvilken ansættelseskontrakt medarbejderen skal have. I stedet afhænger en medarbejders funktionærstatus af, om arbejdet er omfattet af funktionærloven.

For at medarbejderen er omfattet af funktionærloven, skal følgende betingelser være opfyldt:

 

 1. Medarbejderen skal indtage en tjenestestilling, dvs. være underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse
 2. Medarbejderen skal i gennemsnit arbejde mere end 8 timer ugentligt
 3. Medarbejderen skal være beskæftiget med funktionærarbejde

Tjenestestilling

Ved tjenestestilling forstås, at medarbejderen er underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse.

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

Da der er tale om et gennemsnit af medarbejderens ugentlige arbejdstid, vil enkelte uger med enten mere eller mindre end 8 timers arbejde ikke være afgørende for, at betingelsen er opfyldt. En medarbejder der en enkelt uge arbejder 37 timer, vil ikke nødvendigvis opfylde betingelsen, såfremt gennemsnittet

Funktionærarbejde

Groft set kan funktionærarbejde deles op i 4 følgende kategorier:

 

 1. Butiks- og kontorarbejde eller lagerekspedition
 2. Teknisk arbejde som fx tekniske tegnere, reklametegnere, laboranter, maskinteknikere mm.
 3. Klinisk arbejde som fx læger og sygeplejersker
 4. Ledelse

Hvis alle 3 betingelser opfyldt, vil medarbejderen automatisk opnå funktionærstatus.
L

Opsigelse

 

 • prøvetid
 • opsigelsesvarsler