Fra idé til virkelighed - etablering af selskab

Går du med tanker om at starte din egen virksomhed? Et af de første led i processen er at fastlægge hvilken virksomhedsform, som passer til netop din idé. Denne del af processen kan imidlertid virke uoverskuelig, og vi har derfor udarbejdet denne artikel, med henblik på at give dig et overblik over de forskellige danske virksomhedsformer.

 

Grundlæggende skelner man mellem to former for selskabstyper: kapitalselskaber og personselskaber. De to selskabsformer adskiller sig bl.a. i måden, hvorpå man hæfter over for virksomhedens kreditorer. Ved kapitalselskaber følger en begrænset hæftelse. Det betyder, at man som kapitalejer kun hæfter for det beløb, man har indbetalt i selskabet. Selve selskabet hæfter med de midler, der er til rådighed i selskabet. Kapitalselskaber er en samlebetegnelse for henholdsvis: aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Der gælder et lovmæssigt krav om, at aktieselskaber skal have en selskabskapital svarende til mindst 400.000 kr. Tilsvarende skal et anpartsselskab have en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

Ved stiftelse af et kapitalselskab skal der udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. Derudover skal selskabet registreres. Selve registreringsgebyret udgør 670 kr., men man bør derudover påregne en advokat og/eller revisor udgift til udarbejdelsen af selve stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Derudover anbefales det ved kapitalselskaber med flere ejere, at der udarbejdes en ejeraftale, hvor rammerne for ejerskabet bestemmes.

Personselskaber dækker over henholdsvis interessentselskaber og kommanditselskaber og kræver, at der er to ejere. Ved personselskaber stilles der ikke krav om et kapitalindskud, som vi ellers kender det fra kapitalselskaber. Til gengæld hæfter selskabets parter med deres egen personlige formue. Parterne er dermed underlagt en personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse. Dog gælder denne hæftelse kun for komplementarerne i et kommanditselskab. Et interessentskab kan registreres gratis på virk.dk. Derudover anbefales det, at man udarbejder en interessentskabskontrakt mellem ejerne.

Foruden de to grundlæggende selskabsformer, kapitalselskaber og personselskaber, er der endvidere mulighed for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Denne form for virksomhed er karakteriseret ved, at der kun er én ejer – dig. At oprette en enkeltmandsvirksomhed er både nemt, billigt og hurtigt. Selve registreringen foretages på virk.dk og er gratis. Der gælder intet krav om indbetaling, dog hæfter du personligt for virksomhedens gæld – ligesom ved personselskabet.

Hvad angår skat, varierer reglerne alt efter hvilken virksomhedsform man har valgt. Kapitalselskaber beskattes i forhold til selskabsskattereglerne. Det betyder, at selskabet betaler selskabsskat af sit overskud. Omvendt kan beskatningen af personselskaber (herunder enkeltmandsvirksomheder) enten ske i form af personsskattereglerne (hvor overskud beskattes som personlig indkomst), virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Hvilken selskabsform du skal vælge, afhænger i høj grad af, hvad dit konkrete behov er – set i lyset af den form for virksomhed, som du ønsker at starte. Som ovenfor anført er en af de væsentligste forskelle på personselskaber og kapitalselskaber, hvorvidt der stilles krav om indbetaling af selskabskapital samt eventuelt størrelsen herpå. En af de første overvejelser man skal gøre sig, er dermed at tage stilling til, hvor meget man ønsker at investere i sit selskab til at starte med. Man bør med andre ord tage stilling til, hvor risikovillig man er.

Har du generelle spørgsmål til selskabsformer, er du altid velkommen til at skrive til os på kontakt@ejrh.dk